Filosofisch Essay Onderwerpen

Hier een overzicht van de filosofische stellingen die bedacht zijn door 4VWO (A43 en A44)!

Retorisch Referaat A43 en A44
Vanaf januari tot aan de zomervakantie beginnen de lessen van 4VWO op de vrijdag met een stelling die wordt verdedigd. Iedereen is onderhand ingedeeld, en mag zelf een stelling kiezen die hij/zij graag wil verdedigen.

De vrijdag voordat je aan de beurt bent voor het Retorisch Referaat moet je de stelling mailen naar ons op filosofietrinitas [at] gmail com, maar natuurlijk mag je het ook kenbaar maken in het reactieschermpje onderaan deze pagina!
Daar mag iedereen overigens posten over de stellingen die gepresenteerd zijn. Als je nog eens verder wil bespreken wat je er van vond kan dat daar.

De stellingen
Hieronder volgt een lange lijst met stellingen, die bedacht zijn door A44 en A43. Deze stellingen dienen ter inspiratie om zelf een stelling te kiezen die je graag wil verdedigen! Stellingen die dus niet in het lijstje opgenomen zijn mogen ook!

Succes met de voorbereiding van je referaat!

Een grote greep uit de enorme hoeveelheid stellingen:
– Er is leven na de dood.
– God bestaat niet.
– De mens is goed als hij goede daden verricht.
– De mens heeft nooit vrijheid.
– De mens wordt volledig bepaald door de structuren om hem heen.
– Mannen en vrouwen denken verschillend.
– Er bestaat iets buiten het heelal.
– Leven op een andere planeet is onmogelijk.
– Macht speelt in onze maatschappij een (te) grote rol.
– Dieren kunnen onderling met elkaar communiceren.
– Er moet één gemeenschappelijke wereldtaal komen.
– De wereld is, net zoals Plato zegt, slechts een afspiegeling van de werkelijkheid.
– Je hebt geen geld nodig om gelukkig te zijn.
– Geloof is de oorzaak van de meeste oorlogen.
– Het gebruik van energiezuinige apparaten heeft weinig zin, omdat we er steeds meer gebruiken.
– Dat Wilders doodsbedreigingen krijgt is zijn eigen schuld.
– De computer zal nooit de mens overheersen.
– Iedereen is gek, alleen onderdrukken sommigen het.
– Het communisme is de beste staatsvorm, maar alleen als ieder lid van de samenleving meewerkt.
– Het kerstfeest is commercieel uitgebuit.
– De mens zal zich uiteindelijk zelf vernietigen.
– Mensen denken alleen aan zichzelf. Het is ieder voor zich in de wereld, men bekommert zich niet om anderen.
– Als je iets niet hebt, dan mis je het ook niet.
– Elk mens kijkt anders naar de wereld.
– Mensen en dieren verschillen niet zoveel.
– Niet alleen mensen hebben een zelfbewustzijn, dieren hebben dat ook.
– Met gebarentaal kun je minder emoties tonen.
– De mens is nooit / nergens vrij.
– De Aarde is een gevangenis van de mens.
– Je verrijkt de wereld door te filosoferen.
– Neutraliteit bestaat niet.
– Je gevoel is sterker dan je verstand.
– De ziel is de opbergplaats van emoties.
– Ouders hebben de plicht hun kinderen lief te hebben.
– We zijn er nooit helemaal zeker van of we de ander begrijpen.
– Als je slecht bent, ga je naar de hel.
– Alles is voorbestemd.
– Je hersenen vormen je gedachten, niet je ziel.
– De perfecte mens is altijd gelukkig.
– We zien slechts wat onze zintuigen registreren, maar niet het echte.
– De kleur rood is voor iedereen anders.
– Als je iets niet ziet / voelt / ruikt / proeft / hoort (waarneemt), dan is het er niet.
– Onze cultuur is er een van vooruitgang en redelijkheid.
– Alleen een stereotype man of vrouw wordt geaccepteerd in de samenleving.
– De mens is een onderdeel van een systeem.
– Als je veel macht hebt, word je een ander mens.
– De mens is nooit tevreden, en wil altijd meer.
– Alleen met een kerstboom kan je kerst vieren.
– De mens is nooit zichzelf, gedraagt zich altijd in een bepaalde rol.
– Werkgevers moeten eerder mannen in dienst nemen, aangezien vrouwen zwanger kunnen raken.
– De integratie van asielzoekers moet beter verlopen.
– Bhurka’s moeten in Nederland verboden worden.
– De 1040-uur regeling moet doorgaan.
– Filosofie is een zeer nuttig vak, waar je later veel aan kan hebben.
– De macht van leraren op school is te groot.
– De vrouwelijke kant van onze samenleving volgt in kleine, maar ook soms in grote mate het stereotype van de vrouw.
– Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.
– Kerstmis is een grote oplichterij.
– Praktijkscholen zijn nuttiger dan theoriescholen.
– Immigratie naar Nederland moet voor 5 jaar stoppen.
– Huisdieren zijn een soort kinderen voor eenzame mensen.
– Later zullen er computers komen die slimmer zijn dan de mens.
– Lichaam en geest zijn niet een, maar bestaan apart van elkaar.
– Alleen de mens kan doelgericht handelen.
– De mens heeft met zijn rede de cultuur geschapen.
– Het ego wint van de liefde.
– Alles is een afspiegeling van het echte.
– De man kijkt vanuit een ander perspectief naar de wereld dan dat een vrouw dat doet.
– Als iemand een moord gepleegd heeft, moet je hem kunnen vergeven.
– Pluk de dag!
– Oorlog is geheel zinloos, in deze hoedanigheid zal er nooit vrede komen.
– Elk mens is gelijk.
– Mensen denken over 100 jaar nog steeds hetzelfde.
– Spiritueel denken, zien en voelen kun je leren.
– Je leven is uitgestippeld, maar met keuzes kun je het creëren.
– Liefde en haat liggen niet ver van elkaar.
– Geld maakt gelukkig.
– Het leven is een geschenk.
– De mens is beter dan een dier.
– De mens is wat hij van zichzelf maakt.
– De ogen zijn de spiegel van de ziel.
– Geesten kunnen contact maken met de aarde en met ons.
– Als je iedereens gedachten zou kunnen leren zou de aarde er slechter/beter uitzien.
– Geld maakt wel/niet gelukkig.
– ‘Houden van’ is hetzelfde als elkaar niet meer kwijt kunnen.
– De mens is het wreedste dier.
– Als je bang bent voor de dood, ben je bang voor het onbekende.
– Dieren hebben vast ook hun dromen.
– Dieren hebben een geheugen.
– Er is iets na de dood.
– Geesten bestaan.
– De ziel bestaat los van het lichaam.
– Alles wat je doet, ligt van te voren al ergens vast.
– God schiep de aarde.
– Het leven heeft een doel.
– Liefde is willekeurig.
– De mens is het machtigste wezen dat bestaat.
– Dieren hebben geen moreel besef.
– Zonder liefde is er geen leven.
– Emoties zijn er alleen in je verbeelding.
– Als je niet in jezelf gelooft, doet iemand anders dat ook niet.
– Na regen komt zonneschijn.
– Het is beter om sommige dingen niet te weten.
– Alles heeft een reden.
– Je denken/doen van nu heeft altijd te maken met je verleden.
– Je lichaam laat zien wie je echt bent.
– Alles is (wiskundig) verklaarbaar / berekenbaar.
– Je hebt je lot in eigen handen, door de keuzes die je maakt.
– Het bovennatuurlijke bestaat.
– Een mens moet in een groep leven, hij/zij kan niet altijd alleen zijn.
– Een mens is nooit uitgeleerd.
– Iedereen ervaart dezelfde gebeurtenis anders.
– Iedereen heeft vooroordelen, al denkt hij van niet.
– Je kunt nooit meer begrijpen dan waar je aan toe bent.
– De dood drukt een stempel op het leven.
– Alle mensen zijn van nature slecht.
– Het leven heeft nut.
– Het leven is een geschenk.
– Mensen bepalen zelf wat goed en slecht is.
– De mens staat gelijk aan een dier.
– Ego wint van de liefde.
– Oorlog draait om macht.
– Geld maakt gelukkig.
– Er bestaat meer dan 1 heelal.
– Zonder verklaringen (zoals leven na de dood) kunnen we niet leven.
– Het verstandigste is zij die weet wat zij niet weet.
– Er is nooit vrede, mensen kunnen niet leven zonder oorlog.
– Je kunt niet alleen leven.
– Geld is troep.
– Gevoelens zijn onmeetbaar.
– Alles is niets.
– Elke regel heeft zijn uitzonderingen.

Vind ik leuk:

LikeLaden…

FM nr. 7/2013

Ruimte scheppen

Login noodzakelijk

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Daan Roovers
Voormalig hoofdredacteur Filosofie Magazine

‘De parrèsiast is niet iemand die zich wezenlijk afgezonderd houdt. Integendeel, het is zijn verplichting, zijn plicht, zijn opdracht, zijn taak te spreken, en hij heeft niet het recht zich aan deze taak te onttrekken.’ Zo omschrijft Michel Foucault in zijn laatste colleges (in 2011 uitgegeven onder de titel De moed tot waarheid) de rol van de filosoof in de samenleving. Dat is iemand die zich in het publieke debat mengt. Hij trekt anderen aan hun mouw, spreekt ze aan, en stelt vragen.

Afgelopen maand had ik de eer om gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam te zijn. In de zelfontwikkelde module ‘Publieksfilosofie’ heb ik een groep filosofiestudenten de wereld van de filosofie buiten de universiteit laten zien. We bezochten onder meer de opnames van het Filosofisch Kwintet en Durf te denken, een lezing van Martha Nussbaum en de presentatie van Ad Verbrugges nieuwe boek over de liefde (op pag. 54 een interview met hem hierover). En natuurlijk de redactie van Filosofie Magazine. In navolging van de opdracht van Foucault schreven de studenten een filosofisch essay over een maatschappelijk onderwerp en hielden presentaties.  De cursus was, zowel voor de studenten als voor mij, een geweldige ervaring.

Een van de denkers die Foucaults ideeën het meest serieus neemt is de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling. Hij kreeg afgelopen maand de Van Praagprijs 2013. Geïnspireerd door de bestaansethiek van Foucault heeft hij op een van de grootste probleemscholen in Rotterdam-Zuid een nieuwe aanpak geïntroduceerd om deze kinderen de juiste fysieke, sociale en mentale skills mee te geven. ‘Filosofie is ruimte scheppen in je denken om dingen anders te doen’, zegt hij daarover in een interview in dit nummer. Dat gun je niet alleen de mensen aan de universiteit; dat vermogen moet zo wijd mogelijk verspreid worden.
 

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *